Thinking, Fast and SlowČe želite dobiti podrobnejši vpogled v to, kako ljudje mislimo in zakaj verjamemo in delamo, kar verjamemo in delamo, potem vam res priporočam, da si preberete tale članek.

Gre za povzetek knjige Thinking, Fast and Slow (bestseller!) Nobelovega nagrajenca profesorja Daniela Kahnemana. (Opomba: Knjiga je bila izdana leta 2011. Ima 512 strani, zato bo povzetek najbrž koristen.)

Postalo vam bo jasno, kako je možno, da počnemo in verjamemo take kozlarije kot jih vidite in doživljate dnevno.

Predvsem pa boste lažje razumeli sebe in druge. In lažje boste kaj naredili za spremembo. Pri sebi in pri drugih.

POVZETEK KNJIGE

Imamo dva sistema za razmišljanje

Vsakič, ko moramo o nečem razmisliti, naš um uporabi 2 sistema razmišljanja:

 • Sistem 1:
  • To je miselni sistem, ki upravlja z avtomatskimi nalogami, emocijami in enostavnimi operacijami v stilu 1+1 = 2
  • Razume enostavne izjave.
  • Zelo hitro dogajanju doda stereotipni pomen ne glede na pravilnost oz. veljavnost le-tega.
 • Sistem 2:
  • To je miselni sistem, ki ga uporabimo, ko se moramo osredotočiti na podrobnosti.
  • Trud vložimo zavestno.
  • Je počasnejši od Sistema 1, kar je manjša hitrost načeloma potrebna za formalno logiko.

Ljudje cenimo Sistem 2, vendar se ne zavedamo, da večino časa prebijemo v Sistemu 1. Procesiranje v Sistemu 1 je namreč zelo učinkovito.

Sistem 2 misli, da je glavni, ampak v resnici je Sistem 1 heroj naše življenjske zgodbe.

(Moja opomba: Iz stanja razsvetljenja postane ta delitev še dosti bolj točna in razumljiva. Obnašanje človeka v stilu Sistem 1/Sistem 2 postane iz stanja razsvetljenja popolnoma jasno. Če želite doživeti, kako dejansko delujeta človek in svet, potem se udeležite delavnice za dosego stanja razsvetljenja)

Kdaj in kako deluje kateri sistem

Kateri sistem za razmišljanje uporabljamo, je odvisno od truda, ki ga v to vlagamo.

Primer: Če se počasi sprehajamo po poznani poti, uporabljamo Sistem 1. Če pospešimo, se bo vklopil Sistem 2. Če pa bomo ob tem hoteli še rešiti kakšen zapleten problem, se bomo najbrž ustavili, da bo deloval samo Sistem 2. Možgani namreč v tem primeru ne prenesejo še dodatne obremenitve.

(((Moja opomba: Zato je potrebno v branje tega članka vložiti trud in ga brati počasi. Tako bo deloval Sistem 2, sicer boste padli v razmišljanje na način Sistema 1.)))

Študije so pokazale, da koncentracija in intenzivno razmišljanje znižajo nivo glukoze v telesu.

Če je naš Sistem 2 zavzet, potem je velika verjetnost, da bomo pri obnašanju in delovanju padli v stereotipe ali da se bomo dogajanju in razmišljanju posvetili le površinsko.

Sistem 1, ki je hiter, takoj »skoči« na plan z rešitvijo, mislijo ali izjavo. Te rešitve, misli ali izjave (kar vse postane neko prepričanje) se bo držal tudi, če se izkaže, da je bila napačna.

Dejstva, ki dajejo tako izjavo (ki je dejansko prepričanje) pod vprašaj, Sistem 1 enostavno več ne absorbira ali upošteva. Taka dejstva bi namreč dala pod vprašaj človekovo samozavest (ki stoji na obstoječih prepričanjih) in jih Sistem 1 ignorira.

Delovanje Sistema 1 je zato v smeri vzdrževanja našega pogleda na svet ne glede na dejstva, ki se kasneje pojavijo in bi našemu pogledu/mnenju/prepričanju nasprotovala.

Primer, kako Sistem 1 vzpostavi nek določen pogled na svet:

 • Vidi, kako se je na nekem križišču vnel avto.
 • Če vidi avto v plamenih kasneje na istem križišču, bo zaključil: Na tem križišču avti zagorijo.
 • To bo verjel v nedogled, tudi če ne bo videl več nobenega avta, ki bi tam gorel.

Kako nastanejo napake v razmišljanju

Sistem 1 bi rad, da bi bil svet povezan in smiseln. Zato išče in »najde« vzročno-posledične povezave tudi, kjer jih ni.

Če imamo samo del podatkov, bo Sistem 1 predpostavil, da imamo kljub temu vse potrebno za odločitev ali ustvarjanje mnenja/prepričanja.

Sistem 1 deluje po principu »kar vidim, je vse, kar je«. Ne išče manjkajočih delov zgodbe.

Sistem 1 bo enostavno zapolnil manjkajoče informacije, pa čeprav bodo najbrž netočne.

Sistem 1 bo povezal dva zaporedna dogodka, pa čeprav nimata nobene logične povezave.

(((Moja opomba: Dober primer je razlaga določenih ljudi, da so klic po telefonu »privabili« z vibracijo svoje misli, ker so pač na nekoga pomislili in je dejansko poklical. Da so isti dan pomislili še na dosti drugih ljudi in jih nihče od njih ni poklical, je za njih in njihov Sistem 1 nepomembno.)))

Sistem 2 lahko še poveča napake Sistema 1, ker išče razloge, da bi še naprej verjel v tisto, kar je podal Sistem 1. Na nek način Sistem 2 skuša potrditi videnje sveta, ki ga je ustvaril Sistem 1, ki je pač hitrejši od Sistema 2 in je vzpostavil začetno prepričanje. Od tam potem Sistem 2 izhaja.

Naša naravna tendenca je, da se osredotočimo na vsebino sporočila in ne na to, koliko je sporočilo relevantno. In to potem vpliva na našo sposobnost presoje.

Primer: prikazi sicer redkih dogodkov v množičnih medijih (vojne, potresi, naravne nesreče, prometne nesreče ipd.) vplivajo na to, da imamo popolnoma napačna prepričanja o tem, kaj je nevarno za naše življenje. In se ne osredotočamo na svoje zdravje, ampak na druge aspekte življenja. To s pridom uporabijo zavarovalnice, marketinške agencije ipd. in izkoristijo naš pomanjkljiv način razmišljanja in posledično naše napačne odločitve.

Ljudje tudi ne razumemo, da se na dolgi rok stvari v splošnem vedno vrnejo na neko statistično povprečje. Zato iščemo razlago in vzročno-posledične povezave, kjer jih ni.

Primer: igralec v bejzbolu je uspešen v prvem letu in neuspešen v drugem. Ljudje bodo poskušali to razložiti s celo množico analiz. V resnici je imel pač v prvem letu več sreče in v drugem manj, povprečno preko obeh let pač skladno s statistiko.

Kako nastane popačena realnost in posledično optimizem

Um skuša najti najprej neko preprosto (Sistem 1) razlago namesto bolj težke (Sistem 2), ki je lahko kontradiktorna obstoječemu stanju.

Ljudje najdemo pomen v zgodbah, ki poudarijo osebne lastnosti in spretnosti, ignoriramo pa vpliv sreče in statistike.

Zato se ljudje osredotočamo in zapomnimo samo tiste dogodke in dokaze, ki potrjujejo naše prepričanje in totalno ignoriramo nešteto tistih, ki dokazujejo nasprotno.

(((Moja opomba: Odličen primer so izjave ljudi glede Zakona privlačnosti. Sicer potrdijo, da je nekako logično, da recimo denar ne kar pada z dreves zaradi misli, ampak vseeno bodo rekli: »Zame pa Zakon privlačnosti deluje! Vem, ker se mi je zgodilo to in to, ker sem si to zamislil/a.« In so enostavno zbrisali vse dogodke in dokaze, ki nasprotujejo njihovemu mnenju.)))

(((Še vedno moja opomba: Izjava »Tvoje misli ustvarjajo tvoj svet.« je totalno napačno razumljena v duhovnih sferah. Sploh ne pomeni, da z mislimi vplivamo na svet, ki se sedaj postavi »skladno z našo vibracijo«. Pomeni pa to, da sedaj začnemo videvati svet kot smo se sprogramirali oz. kot mislimo oz. kar odseva naš sistem prepričanj. Na ta način postane možno, da enak objektivni svet, ki je tak kot je, navidezno deluje kot bi se prilagajal vsakemu, ki verjame, da na svet vpliva s svojimi miselnimi vibracijami. To je seveda logično nemogoče, ker bi sicer prišlo do nerešljivih nasprotij v delovanju sveta, ko bi si “vibracije” različnih ljudi nasprotovale. Več o tem si lahko preberete v članku Kakšen bi bil svet, če bi Zakon privlačnosti res deloval)))

Ljudje bomo raje svojo preteklost tj. svoje spomine spremenili in realnost popačili ter prilagodili tako, da se bodo skladali z novimi izkušnjami in informacijami kot pa da bi prišli v nasprotje sami s sabo, na kar kažejo te nove informacij in nove izkušnje.

Ljudje zamešamo ali zamenjamo dejansko izkušnjo in naš (napačen) spomin o njej in tako pride do iluzij.

(((Moja opomba: Tako pride do tega, da ljudje začnejo živeti v fantazijskem svetu, ki nima veze z realnostjo. Ker pa je njihov sistem prepričanj trdno zasidran v iluziji, je take ljudi težko premakniti spet v realno dogajanje. Kakršnakoli logična razprava namreč zahteva vklop Sistema 2, to pa za take ljudi predstavlja neprijeten napor. Se boljše počutijo v blodnjavosti Sistema 1. Če se že kaj zgodi pri razpravi s takim človekom, je to negativna čustvena reakcija, ki samo potrjuje delovanje Sistema 1, ki nadzira čustva.)))

Ko opisujemo ali razmišljamo o situacijah, kjer smo bili vpleteni, imamo tendenco, da vidimo sebe in svoje sposobnosti ter reagiranje v dosti bolj pozitivni luči kot se je dejansko zgodilo. Popačena realnost.

Naše mnenje o naših sposobnostih v primerjavi z drugimi ljudmi je tudi visoko. Še en popačen aspekt realnosti.

Tak način razmišljanja je med drugim zaslužen za podjetništvo, kjer ljudje gredo z optimizmom v posel, čeprav je statistika proti njim.

Primer: Statistika v ZDA pravi, da bo manj kot tretjina podjetij doživela 5 let obstoja. 80% podjetnikov pa smatra, da so njihove možnosti uspeha in obstoja na dolgi rok velike. Ena tretjina podjetnikov celo smatra, da je možnost njihovega neuspeha enaka nič. Po njihovo jim je torej uspeh 100 % zagotovljen.

(((Moja opomba: Temu bodo nekateri rekli optimizem ali pa pozitivno razmišljanje. S stališča objektivne realnosti pa je to blodnjavost ali iluzija.)))

Zaključek knjige pa je…

(((Moja opomba: Knjiga opisuje še dodatne fenomene kot npr. da se ne splača kar avtomatsko verjeti strokovnjakom na področjih, kjer je velik vpliv sreče (npr. investicije), da imamo v sebi pravzaprav dve osebnosti itd…. Ampak tega je kar dosti, zato se bom tukaj s povzetkom ustavil in podal samo zaključek iz knjige.)))

Avtor pravi:

Najpomembnejša lastnost sistema 2 je, da je len.

Najpomembnejša lastnost Sistema 1 je, da ga ne moremo izključiti.

Neprekinjeno sprejemamo cel kup signalov iz okolja, ki pa jih redko obdelamo v celoti, zato nimamo objektivne slike.

Če povežemo vse te človeške tendence, potem je težko zastopati mišljenje, da smo razumska bitja.

KONEC POVZETKA KNJIGE

 

Pa še moj komentar z aplikacijo zgoraj povedanega plus nekaj dodatnih informacij na sfero duhovnosti in osebnostne rasti

Da bi bolje razumeli obnašanje odraslega človeka, bomo vzeli kot primer Zakon privlačnosti.

Si bomo pogledali, kako lahko nekaj, za kar ni nobenega objektivnega ponovljivega testa, ki bi potrjeval trditve vernikov v ta zakon, postane v mislih teh vernikov neizpodbitno dejstvo in »najmočnejši naravni zakon« kot pravi knjiga The Secret.

Da bi popolnoma razumeli tale komentar, si poglejte video seminar 9 šokantnih psiholoških eksperimentov, ki kažejo človeka celo v grozljivi luči. Ta namreč predstavi še dodatne psihološke aspekte človeka, ki so pomembni pri tej predstavitvi.

Sedaj bomo sestavili sporočilo zgoraj povzete knjige Thinking, Fast and Slow in sporočilo rezultatov psiholoških eksperimentov, ki so zajeti v zgoraj omenjenem video seminarju v razlago modernega človeka. Razlaga velja pravzaprav za človeka na splošno skozi človeško zgodovino.

 1. Film in knjiga The Secret (Skrivnost) prideta na plano v premišljeni manipulativni kampanji v množičnih medijih. (Mimogrede, to je priznal tip, ki jo je skreiral.) Reakcija množic je predvidljiva, pač skladno z rezultati omenjenimi v Kakšen je vpliv množičnih medijev in Kakšen je vpliv mnenja večine
 2. Zakon privlačnosti potrdi Oprah Winfrey v svoji oddaji. Kaj se zgodi pri ljudeh, pojasnijo rezultati eksperimenta opisanega v Kaj delamo pod vplivom avtoritete
 3. Akterji filma The Secret postanejo avtoritete in njihova beseda zakon. Kaj se zgodi pri ljudeh, pojasnijo rezultati eksperimenta opisanega v Kaj delamo pod vplivom avtoritete
 4. Ljudje začnejo verjeti. Vera se širi skladno z rezultati eksperimenta Kakšen je vpliv mnenja večine
 5. Pojavijo se skeptiki, ki vernikom predočijo realnost. Reakcija vernikov je skladna s tisto, opisano v zgoraj povzeti knjigi tj. iz dogajanj izločijo dokaze proti in sprejmejo samo dokaze za.
 6. Verniki v Zakon privlačnosti si svoje prepričanje utrdijo skladno z opisom v knjigi (npr. iščejo vzročno-posledične povezave, kjer ne obstajajo; popačijo realnost kot jim ustreza itd.) in skladno z rezultati eksperimenta opisanega v Zakaj je naš spomin vprašljiv
 7. Starši prenesejo svojo vero v Zakon privlačnosti na otroke skladno z rezultati eksperimenta Kakšen je vpliv avtoritete na otroke in nadaljevanje vere je zagotovljeno.
 8. Nastaneta dve skupini, verniki in neverniki. Interakcija pripadnikov skupin je skladna z rezultati eksperimenta opisanega v Kako deluje skupinska dinamika
 9. Vse več in več ljudi verjame. Vpliv množice je vse večji in potegne v zgodbo vse več ljudi z “izklopljenimi” možgani tj. z vklopljenim Sistemom 1 namesto Sistemom 2.
 10. Skeptiki okrepijo napad, ampak verniki se ne dajo, pač skladno z Kako izgleda v praksi kognitivna disonanca in z opisom delovanja Sistema 1 in Sistema 2 v knjigi.

Končni rezultat? Poglejte duhovno sfero in religije. Opazili boste rutinski avtomatizem, zaslepljenost, iluzije in blodnjavost.

Pri svojem opazovanju in delanju zaključkov pazite, da sami ne boste padli pod vpliv vašega Sistema 1 kot je opisano zgoraj, ker se to zgodi dokaj hitro.

Bog ne daj, da verniku v Zakon privlačnosti omeniš, da zakon ne deluje in mu navedeš objektivne dokaze. Če še niste poskusili, vam priporočam, da to naredite. Vam bo odprlo oči. Reakcija vernika je vredna vašega truda. Boste lažje razumeli iz lastne izkušnje vse, kar je tukaj predstavljeno.

Kaj lahko naredite zase?

Ko v naš sistem prepričanj udari od zunaj prepričanje, ki ni skladno z našim, je prva reakcija zanikanje in odpor. Pač deluje Sistem 1.

Zato je ne glede na dokaze tako težko sprejeti prepričanje, ki je različno od našega. Bolj smo stari, bolj smo vkalupljeni in težje se bomo spremenili.

V nasprotju s starimi ljudmi pa majhni otroci v fazi spoznavanja življenja nimajo problemov s sprejemanjem novih prepričanj, ker pač še nimajo vzpostavljenega okvirja lastnih prepričanj. Ko se ta okvir vzpostavi, se začne trpljenje.

Naša edina možnost za zmago nad Sistemom 1 je SAMOZAVEDANJE. Torej zavedanje samega sebe in svojih dejanj in svojega razmišljanja. Spremenimo namreč lahko le sami sebe.

Iz tega sledi potreba po samoopazovanju. Torej opazovanje samega sebe. To pomeni objektivno opazovanje brez čustev.

Brez tega nas bo naš okvir prepričanj (ob)držal na nivoju, kjer smo. In ne bomo sposobni sprejeti ničesar, kar je izven našega okvirja prepričanj.

Posledično bomo o(b)stali v začaranem krogu lastnih prepričanj.

To, kar je potrebno narediti, je v bistvu osebnostna rast. Ne duhovna rast, ampak osebnostna! Razširitev okvirja prepričanj in povečanje njegove fleksibilnosti, da bomo zmožni sprejemati nove ideje in brisati obstoječa prepričanja po potrebi.

Če želite razumeti razliko med duhovno in osebnostno rastjo, si poglejte članka Kakšna je razlika med duhovno in osebnostno rastjo in Zakaj osebnostna rast ni avtomatsko duhovna rast in zakaj bodo »duhovneži« v glavnem občepeli v svojem duhovnem razvoju

Je preprosto, vendar…

Izvesti, kar je opisano v predhodnih nekaj stavkih, je v teoriji preprosto, vendar se v praksi izkaže kot težko. Moramo se namreč »preprogramirati«.

To pa pomeni spremembe, ampak spremembam se upiramo. No, upira se predvsem Sistem 1.

Ampak če sprememb ne naredimo, obstaja velika verjetnost, da bomo obviseli v hipnotičnem stanju množice. Avtomatizem. Rutina. Ipd.

Knjiga, rezultati psiholoških eksperimentov in še cel kup dodatnih informacfij (če jih želite poiskati na netu) nam kažejo, kam to vodi. Da ne govorimo o tem, da nas zgodovina uči, da čredo vedno oderejo ali pa gre v prepad.

Vaša odločitev pa je, po kateri poti boste šli. Z množico in Sistemom 1 ali izven množice s Sistemom 2? Ali povedano po domače: z vklopljenimi (=deluje predvsem Sistem 2) ali izklopljenimi (=deluje predvsem Sistem 1) možgani. Vam, da to mogoče zveni za koga malce grobo, ampak na dolgi rok se je boljše soočiti z realnostjo kot živeti v iluziji.

Želim vam, da bi zbrali dovolj moči, da stopite na svojo pot izven množice, pa če ta množica deluje še tako prijetno duhovna in varna. Na dolgi rok se vam bo taka odločitev obrestovala!

Sledite na FB in Twitterju

Poglejte si še kakšen članek na blogu!

Pin It on Pinterest

Share This